• Museer & Kultur

  • Utveckling & Analys

  • Museer & Kultur

Hej och välkommen!

Utveckling och lärande, museer och kultur, regional utveckling och internationella perspektiv. Allt i en salig blandning men ändå sammanhängande.

Mega Mind levererar!

Mega mind levererar! Jag har följt svensk museiutveckling på nära håll under 7 års tid. Särskild tyngd har legat på utställningar för barn och unga där jag även haft ett internationellt fokus. Bland annat med ett engagemang i nätverket Hands On! International. Samtidigt är Sverige inte bortskämt med stora museisatsningar för barn och unga – […]